Szkoła Podstawowa

im. por. I. Kołakowskiego

w Domanowie


STRONA GŁÓWNA

Podreczniki

Podreczniki

Programy naucznia

Galeria

Historia

Uczniowie 

sport 

Plan lekcji

KALENDARZ SZKOLNY

REKRUTACJA

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

 w Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie

Lp  Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Nr ewidencyjny w wykazie MEN Wydawnictwo Autor
1. Oddział przedszkolny  0 "Paczka Puszatka"
-


WSiP
A. Borchard
J. Dziejowska
2. Kształcenie zintegrowane I, II, III Nasz elementarz
Ćwiczenia:
klasa I: "Tropiciele"
klasa II i III: "Ćwiczenia z pomysłem"
 
WSiP
M. Lorek
L. Wollman
3. Język polski  IV "Słowa na start".  Kl. IV+ Zeszyt ćwiczeń 338/1/2011/2015 Nowa Era
Marlena Derlukiewicz
V "Słowa na start".  Kl. V+ Zeszyt ćwiczeń 338/4/2013/2015 Nowa Era Marlena Derlukiewicz
VI Jutro pójdę w świat kl. VI+ ćwiczenia 4173/2014 WSiP Hanna Dobrowolska
4.  Historia i społeczeństwo IV  Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV + zeszyt ćwiczeń. 443/1/2012/2015 NOWA ERA G. Wojciechowski
V

 Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa - dla klasy V szkoły podstawowej + ćwiczenia

443/2/2013/2015 G. Wojciechowski
VI Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa - dla klasy VI szkoły podstawowej + ćwiczenia 443/3/2014  G. Wojciechowski
5. Język angielski  I "English Adventures"
podręcznik i ćwiczenia
680/1/2014 Pearson
Longman
T. Lochowski
C. Bruni
II English Adventures 2
podr.+ ćwicz.
680/2/2014 Pearson Longman  
III English Adventures 3
podr. + ćwicz.
680/3/14 Pearson Longman  
III "Treetops 3" podręcznik i ćwiczenia 311/3/2011 OXFORD Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson
IV "Steps Forward 1" podręcznik i ćwiczenia 741/1/2015 OXFORD Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak
V "Steps Forward 2" podręcznik i ćwiczenia 741/2/2016 OXFORD Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak
VI "Steps in English 3" podręcznik i ćwiczenia 302/3/2011 OXFORD Paul Shipton, Tim Falla, Paul A. Davies, Ewa Palczak
6.  Matematyka IV
"Matematyka z kluczem". Podręcznik klasa 4, część 1 i część 2+ ćwiczenia
157/1/2012/z1/2014 Nowa Era Marcin Braun
Agnieszka Mańkowska
Małgorzata Paszyńska
V
"Matematyka z kluczem". Podręcznik klasa 5, część 1 i część 2+ ćwiczenia
157/2/2012/z1/2015 Nowa Era Marcin Braun
Agnieszka Mańkowska
Małgorzata Paszyńska
VI
"Matematyka z kluczem". Podręcznik klasa 6, część 1 i część 2 + ćwiczenia
157/4/2011 Nowa Era Marcin Braun
Agnieszka Mańkowska
Małgorzata Paszyńska
7.  Przyroda IV
"Na tropach przyrody". Podręcznik dla klasy 4+ ćwiczenia
554/1/2012/2014
Nowa Era
Marcin Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski
V

 Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 5.+ ćwiczenia 1,2 część

554/2/2013/2015 Nowa Era M.  Braun, W.  Grajkowski, M.  Więckowski
VI
Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 6+ ćwiczenia 1,2 część
5543/2014 Nowa Era M.  Braun, W.  Grajkowski, M.  Więckowski
8.  Plastyka IV, V Do dzieła!  326/1/2011/2015
326/2/2011/2015
Nowa Era Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
VI  Plastyka (podręcznik) 440/2/2013 WSiP Stanisław K. Stopczyk, B. Neubart
9.  Muzyka IV, V "I gra muzyka"  569/2012/2015 Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach
VI "Klucz do muzyki 6"   WSiP U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
10.  Zajęcia techniczne  VI "Bądź bezpieczny na drodze". Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych. 496/1/2012 WSiP Bogumiła Bogacka- Osińska, Danuta Łazuchiewicz
IV, V Jak to działa? 295/2010/2014
295/2/2010/2015
Nowa Era Lech Łabecki, Marta Łabecka
11.  Zajęcia komputerowe IV, V Lubię to! 729/1/2015
729/2/2016
Nowa Era Michał Kęska
VI "Komputerowe opowieści". Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej 271/2010 CZARNY KRUK Marek Gulgowski, Jarosław Lipski
12.  Wych fiz. - - - -
13. Religia 0 Kocham dobrego Boga AZ-03-04/3-1 JEDNOŚĆ
Red. E. Osewska
Ks. J. Stala
 I Żyjemy w Bożym świecie AZ-11-01/12-KI-1/12 ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
II, III Idziemy do Jezusa AZ-12-01/12-KI-3/12 Ks. M. Mielnicki
E. Kondrak
IV Miejsca pełne BOGActw AZ-21-02/12-KI-1/12 ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
V Spotkania uBOGAcające AZ-22-02/12-KI-1/13 Ks. M. Mielnicki
E. Kondrak
E. Parszewska
VI Tajemnice BOGAtego życia AZ-23-02/12-KI-3/14


Wykaz podręczników

obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Filialnej 

w Świrydach 


Przedmiot Klasa Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo       numer
dopuszczenia MEN
Oddział przedszkolny 0

A. Borchard
J. Dziejowska

„Paczka Puszatka"

 

Wyd. WSiP
 
Edukacja wczesnoszkolna I

Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Jolanta Dymarska, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

„Tropiciele”

Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Części 1-5 

Wyd. WSiP
761/1/2015
II

Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Jolanta Dymarska, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

„Tropiciele”

Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Części 1-5

Wyd. WSiP
122/4/2010
III

M. Lorek, M. Zatorska

 „Nasza szkoła”

Podręcznik do klasy 3 szkoły podstawowej

Wyd. MEN,

„Ćwiczenia z pomysłem"

Wyd. WSiP
 
Język polski  IV

Marlena Derlukiewicz

"Słowa na start".  Podręcznik do j. polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej cz.1.Kształcenie literackie i kulturowe,

cz. 2.Kształcenie językowe

+ Zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era

 

338/1/2011/2015

 

338/2/2011/2015
V

Marlena Derlukiewicz

"Słowa na start".  Podręcznik do j. polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej cz.1.Kształcenie literackie i kulturowe,

cz. 2.Kształcenie językowe

+ Zeszyt ćwiczeń

Wyd. Nowa Era

338/4/2013/2015

 

338/3/2013/2015
VI

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

„Jutro pójdę w świat”. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej+ ćwiczenia

Wyd. WSiP
417/3/2014
Matematyka IV Matematyka z kluczem

Wyd.
Nowa Era

157/1/2012/z1/2014

 

157/1/2012/z2/2014
V Matematyka z kluczem

Wyd.
Nowa Era

157/2/2012/z1/2015

 

157/3/2012/z1/2015
VI

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej+ ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń podstawowych

Kalendarz szóstoklasisty-nowa wersja.(GWO)

Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
340/3/2014
Przyroda IV

M.  Braun, W.  Grajkowski, M.  Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 4.+ ćwiczenia

wyd. Nowa Era
554/1/2012/2014
V

M.  Braun, W.  Grajkowski, M.  Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 5.+ ćwiczenia 1,2 część

Wyd. Nowa Era
554/2/2013/2015
VI

M.  Braun, W.  Grajkowski, M.  Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 6.+ ćwiczenia cz. I i II

wyd. Nowa Era
554/3/2014
Historia IV

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era
443/1/2012/2015
V

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa - dla klasy V szkoły podstawowej. + ćwiczenia

Wyd. Nowa Era
443/2/2013/2015
VI

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa - dla klasy VI szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era
443/3/2014
Muzyka IV, V, VI

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era
569/2012/2015
Zajęcia techniczne IV, V, VI

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era
 
Zajęcia komputerowe  VI

Marek Gulgowski, Jarosław Lipski

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Wyd. Czarny Kruk
271/2010
IV, V Lubię to!

wyd. Nowa Era
 
Plastyka IV,V, VI

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era
 
Język angielski  IV

Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak

"Steps Forward 1" podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Oxford

 

741/1/2015
V

Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak

"Steps Forward 2" podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Oxford
741/2/2016
VI

Paul Shipton, Tim Falla, Paul A. Davies, Ewa Palczak

Steps in English 3" podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Oxford
302/3/2011
I

T. Lochowski, C. Bruni

"English Adventures "
podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Pearson Longman

 

680/1/2014
II

T. Lochowski, C. Bruni

"English Adventures 2"
podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Pearson Longman
680/2/2014
III

Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson

"Treetops 3" podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Oxford
311/3/2011
Religia katolicka


0

Red. E. Osewska, Ks. J. Stala

Kocham dobrego Boga

Wyd. Jedność Kielce
AZ-03-04/3-1
I

Ks. K. Mielnicki, ks. Tadeusz Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Żyjemy w Bożym świecie. 

Wyd. Jedność Kielce
AZ-11-01/12-KI-/12
II

J. Czerkawski, E. Kondrak 

Idziemy do Jezusa.
AZ-12-01/12-KI-3/12
III

Pod. red. Ks. J. Czerkawskiego, E. Kondrak. D. Kurpiński, J. Snopek

Jezus jest z nami.  

Wyd. Jedność Kielce
AZ-13-01/12-KI-4/13
Religia prawosławna III

Halina Borowik

„Słowo Boże” Podręcznik do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka EliaszaR5-323/12
Religia katolicka IV

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Miejsca pełne BOGActw. 

Wyd. Jedność Kielce
AZ-21-02/12-KI-1/12
V

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,  E. Parszewska

Spotkania uBogacające.

Wyd. Jedność Kielce
AZ-22-02/12-KI-1/13
VI

Ks. M. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Tajemnice BOGAtego życia

+Zeszyt ćwiczeń

Wyd. Jedność Kielce
AZ-23-02/12-KI-3/14