Szkoła Podstawowa

im. por. I. Kołakowskiego

w Domanowie


STRONA GŁÓWNA

Podreczniki

Podreczniki

Programy naucznia

Galeria

Historia

Uczniowie 

sport 

Plan lekcji

KALENDARZ SZKOLNY

REKRUTACJA

 

Szkolny zestaw programów nauczania 

obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej 

im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie

Lp  Przedmiot Klasa Program Autor/ Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Oddział przedszkolny  0 Kocham przedszkole. WSiP -
2. Kształcenie zintegrowane  
Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy
1–3.
Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went -
3. Język polski    VI Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Beata Surdej, Andrzej Surdej  
IV, V Czytać, myśleć, uczestniczyć. M. Derlukiewicz
Nowa Era
 
 4. Historia i społeczeństwo IV, V, VI "Wczoraj i dziś". Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Tomasz Maćkowski  
5.
Plastyka  VI Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny Beata Mikulik  
IV, V Do dzieła! Nowa Era
 Muzyka   VI Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik
IV, V I gra muzyka Nowa Era
 6.  Matematyka
IV, V, VI Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, M. Paszyńska

 
7. Język angielski I, II, III

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny klasy I – III szkoły podstawowej.

M. Szpotowicz, M. Szulc – Kurpaska  
 8.  Język angielski IV, V, VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla  klas 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny M Ellis, A. Rak  
 9. Przyroda IV, V, VI

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody”.

Barbara Dziedzic

 
10.  Zajęcia techniczne   VI Bądź bezpieczny na drodze. Program nauczania zajęć technicznych w klasach
4–6 szkoły podstawowej

Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz

 
IV, V Jak to działa? Nowa Era  
 11. Zajęcia komputerowe   VI Komputerowe opowieści. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Marek Gulgowski, Jarosław Lipski  
IV, V Lubię to! Nowa Era
 12. Wychowanie
fizyczne
VI Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. "Zdrowie. Sport. Rekreacja". Urszula Kierczak
wyd. Impuls
 
V ,, Wychowanie fizyczne bliższe wartościom " . Autorski program naucznia dla klas IV-VI szkoły podstawowej. A. Romanowska
wyd. Korepetytor
DKW-4014-68/99
13. Religia 0 "W radości dzieci Bożych" Wyd. Jedność
AZ – 0-04/3
I "W rodzinie dzieci Bożych 2012" Wyd. Jedność
AZ – 1 – 01/12
III "W rodzinie dzieci Bożych" Wyd. Jedność
AZ-1-02/9
IV, V "Odkrywamy tajemnice Bożego świata" ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
B. Nozek
wyd. Jedność
AZ-2-02/12
VI "W przyjaźni z Bogiem" wyd. Jedność AZ-2-03/6

Szkolny zestaw programów nauczania 

obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Filialnej 

Szkole Podstawowej w Świrydach

Lp  Przedmiot Klasa Program Numer dopuszczenia
1. Kształcenie zintegrowane II „Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej kl. 1 – 3 -
2. Kształcenie zintegrowane III
Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku
DKW 4014-267/99
3. Język polski V, VI Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej DKOS 5002 – 68/04
IV Słowa na start  
4.  Historia i społeczeństwo IV-VI Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej DKW 4014 – 175/99
5. Plastyka, Muzyka V, VI Sztuka (muzyka i plastyka) kl. IV – VI. DKW 4014 – 48/99
IV Do dzieła! / I gra muzyka  
6.  Matematyka
V, VI
Matematyka z plusem
DKOW – 5002 – 37/09
IV Matematyka z kluczem  
7.  Język angielski II,III Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym. Program nauczania
dla klas I-III szkoły podstawowej. I etap edukacyjny.
DKW 4014 – 8/00
8.   Język angielski IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas IV – VI szkoły podstawowej. II etap edukacji.  DKW 4014 – 59/99
9.  Przyroda IV-VI Na tropach przyrody  
10.  Zajęcia techniczne V, VI Technika w szkole podstawowej    DKW 4014 – 295/99
IV Jak to działa?  
11. Zajęcia komputerowe V, VI Informatyka w szkole podstawowej. DKW 4014 – 6/01
IV Lubię to!  
12.  Wych fiz. IV-VI Program nauczania wychowania fizycznego Ruch to zdrowie DKOS 4014- 4/02
13. Religia 0 Program nauczania religii dla przedszkola AZ – 0-04/3
14. Religia II,III Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej - W rodzinie dzieci Bożych   AZ – 1 – 02/9
15. Religia IV-VI  Program nauczania religii dla klasy IV – VI szkoły podstawowej – W przyjaźni z Bogiem AZ-2-03/6
16. Religia  II,IV,VI Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej PAKPR1/289/99
17. Wychowanie do życia w rodzinie V,VI Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V – VI szkoły podstawowej. DKW 4014 – 253A